Політика конфіденційності

Адміністрація сайту RAPIRA.global, що міститься за адресою: https://rapira.global/ (далі — Адміністрація) турбується про забезпечення безпеки отриманих даних від розпорядників персональних даних: будь-яких фізичних осіб та/або юридичних осіб, що пройшли процедуру реєстрації на веб-сайті (далі – Користувач). Саме тому ми склали цю Політику конфіденційності (далі – Політика), щоб Ви не турбувалися про те яким чином буде використовуватися Ваші персональні дані, які Ви надали нам при заповненні форм на https://rapira.global/ Заповнюючи форми на https://rapira.global/ (далі – Сайт), шляхом заповнення он-лайн форм, Ви даєте згоду на обробку всіх введених для реєстрації даних з метою визначеною цією Політикою. Також, реєструючись на Сайті Користувач підтверджує, що він прочитав та висловив цілковиту згоду з умовами Політики без будь-якої зміни чи доповнення, а також дозволив Адміністрації подальшу обробку своїх персональних даних.
Реєструючись на Сайті, Користувач також підтверджує те, що він ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта даних, згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
1.1. Під час реєстрації на Сайті ми просимо Вас повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, який є необхідним для проведення Адміністрацією заходів.
1.2. Адміністрації доступна інформація, яку вона отримує від Користувачів наступними способами:
• під час проходження процедури реєстрації Користувача на Сайті;
• в рамках організаційних заходів, які проводить Адміністрація (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку);
• шляхом внесення записів Користувачем при заповненні реєстраційних онлайн-форм наданих Адміністрацією у зв’язку із діяльністю Сайту;
• під час телефонного зв’язку, листування через служби коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші) Адміністрації з Користувачем;
• під час листування Адміністрацією з Користувачами за допомого використання електронної пошти (e-maіl);
• технічна інформація - дані про інтернет-провайдера Користувача, IP-адресу, тип обладнання (персональний комп’ютер, мобільні пристрої тощо) та програмного забезпечення, яке він використовує, дані про завантажені та вивантажені на Сайт файли і тощо.
1.3. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (не автоматизована обробка).
1.4. При обробці персональних даних Адміністрація не обмежене у застосуванні способів їх обробки.
1.5. Реєструючись на Сайті, Ви даєте свою згоду на обробку нами наступних Ваших персональних даних: прізвища, імені, по батькові; номера телефонів; адресах електронної пошти (E-mail), інших відомостей, необхідних для цілей діяльності Сайту.
1.6. Під обробкою Ваших персональних даних розуміються дії (операції) Адміністрації відносно персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з Вашими персональними даними відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Метою обробки персональних даних Користувачів є можливість проведення заходів (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку) пов’язаних із діяльністю Сайту.
1.8. Видалення персональних даних Користувача здійснюється за його заявою, і є підставою для припинення будь-яких відносин між Адміністрацією та Користувачем.
1.9. Будь-яка отримана Адміністрацією інформація від Користувача є конфіденційною, в розумінні цієї Політики. Конфіденційною інформацією може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі даних Сайту в зашифрованому вигляді та доступна для перегляду виключно Адміністрації.
2. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Адміністрація використовує сучасні технології для забезпечення конфіденційності персональних даних, а також інших даних, які надають Користувачі при заповненні реєстраційних онлайн-форм, з метою забезпечення максимального захисту інформації.
2.2. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу.
2.3. Ми прагнемо захистити персональну інформацію, але попереджаємо про можливість настання несприятливих наслідків пов’язаних із проведенням кібератак та іншими форс-мажорними обставинами. Тому, коли користувач розміщує будь-яку інформацію на сайті, він усвідомлює ризики та погоджується з ними.
3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Ми здійснюємо обробку тільки тієї інформації, яку Користувач надає добровільно. Ми маємо право на обробку персональної інформації про Користувача, отриманої при його реєстрації на Сайті.
3.2. Адміністрація оброблює персональну інформацію Користувача для:
– проведення Адміністрацією різних заходів пов‘язаних із її діяльністю;
– оцінки рівня зацікавленості Користувачів у заходах Адміністрації та інформування їх про нові заходи та/або їх оновлення;
– іншого, про що Адміністрація сповіщає Користувача, запитуючи приватну інформацію.
3.3. Контактні дані (електронна пошта та мобільний номер телефону) ми використовуємо для індивідуального зв’язку з користувачами сайту або відправки автоматичних масових поштових розсилок на електронні адреси користувачів, а також листування через служби коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші).
3.4. Інформація, зібрана про Користувача, не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених законодавством України та положеннями цієї Політики.
3.5. Адміністрація використовує технології відстеження (файли cookies) для збирання таких персональних даних, як тип браузера або операційна система, сторінка-посилання, шлях на Сайті, домен інтернет-провайдера і т. п., з метою отримання загальної інформації про те, як Користувачі користуються Сайтом. Файли cookies дозволяють удосконалювати цей Сайт відповідно до вимог його Користувачів.
3.6. Адміністрація зберігає всю інформацію, зібрану з використанням файлів cookies, у форматі, який не передбачає можливості ідентифікувати особу. Інформація, яку отримують через файли cookies, не може бути відкрита третім особам. Ця інформація не буде несанкціоновано передаватися третім особам.
4. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ
4.1. Адміністрація робить все від неї залежне, щоб надати Користувачу доступ до його особистих даних і/або виправити їх, якщо вони невірні, чи вилучити за запитом Користувача, якщо тільки їх зберігання не вимагається законом або не обумовлено законними діловими цілями.
4.2. Адміністрація не надає інформацію про Користувача третім особам не інакше як на підставі згоди Користувача або відповідної ухвали (рішення) суду.
5. ЗБЕРІГАННЯ ЗІБРАННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Видалення персональних даних користувача здійснюється шляхом направлення заявки зі своєї електронної пошти, що була вказана в обліковому записі при реєстрації на сайті, на електронну пошту: info@rapira.global  Повне видалення даних Користувача є підставою для припинення будь-яких відносин із Користувачем.
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ
Умови цієї Політики ми можемо змінювати в односторонньому порядку. Внесені зміни набирають чинності протягом трьох календарних днів з моменту їх публікації на Сайті. Якщо зміни будуть суттєвими, ми проінформуємо Вас електронною поштою (надсилається на адресу електронної пошти, зазначену при реєстрації) або шляхом повідомлення на цьому Сайті до набрання чинності змінами. З питань пов’язаних із Політикою просимо звертатися на адресу електронної пошти info@rapira.global